Zarząd TNP

 

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

MIEJSCE PRACY

mgr KRZYSZTOF KOSMALA

prezes

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Gnojniku

mgr MAREK GRYCZ

wiceprezes

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Czeskim Cieszynie

 

mgr MAŁGORZATA KUJAWA

Sekretarz,

strony internetowe

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Czeskim Cieszynie,
Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie

 

mgr ROMAN KADERKA

skarbnik

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Hawierzowie - Błędowicach

 

mgr BARBARA SMUGAŁA

członek zarządu

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. im. Żwirki i Wigury w Cierlicku

 

mgr KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

koordynator projektów

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Wędryni

 

mgr BARBARA KUBICZEK

kartoteka,
statystyka

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie

 

mgr ANNA WERNER

kronikarz

Przedszkole Olbrachcice

 

mgr IRENA DUDA

członek zarządu

emeryt

 

mgr BARBARA KOŻUSZNIK

przewodnicząca komisji

Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie

 

mgr TADEUSZ GRYCZ

członek komisji

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Gnojniku

 

mgr HALINA SIEDLACZEK

członek komisji

emeryt

© 2021 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.