Działalność Kubu Nauczycieli Emerytów w roku  2019

 

Marta Roszka stale prowadzi dwunastoosobowy zarząd, którego członkami są Irena Duda, Marta Mattes, Halina  Niedoba, Halina Pawera, Marta Peszat, Janina Procner, Marta Roszka, Magdalena Schwarz, Danuta Smiłowska, Tadeusz Szkucik, Janina Wałach, Irena Walczysko.

 

Spotkania zarządu odbywają się w Centrum Pedagogicznym każdy pierwszy czwartek w miesiącu. W ubiegłym  roku odbyło się 10 zebrań + jedno wyjazdowe u pp. Matesów w Tyrze oraz 2 świąteczne spotkania członkowskie  - wiosenne i choinkowe .

Gośćmi spotkań członkowskich byli:  konsul Janusz Bilski, konsul Maria Kowacs, przedstawiciel ZG PZKO Kongresu Polaków, Centrum Pedagogicznego, ZNP Wisła i TNP  Cieszyn. Media reprezentowali „Głos“ , „Zwrot“, Radio Katowice i Radio Ostrawa. 

 

Zebrania członkowskie  urozmaiciły występy uczniów SP oraz skrzypków Szkoły Artystycznej Cz.Cieszyna. 

Obejrzano też wystawę o kształceniu polskich nauczycieli w Ostrawie oraz film Radka Lugscha zrealizowany z okazji rocznicy założenia  Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego pt. „Od Orłowej do Czeskiego Cieszyna”.

Zarząd  KNE nadal współpracuje z ZNP Wisła i ZNP Cieszyn.

Tegorocznych jubilatów:  Halinę Branną, Hildegardę Firla, Wandę  Zmija, Alojzego Kufę, Olgę Orszulik, Eugenię Kazik odwiedziły delegaje zarządu. Reszta jubilatów otrzymała pisemne życzenia.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych: śp. Franciszka Sikorę, Jadwigę Sperling, Irenę Machej, Zofię Heinz, Marię Haużwic, Annę Wałach i Karola Wałacha. 

W ubiegłym roku zarząd zorganizował dwa spacery. Po Karwinie – Raju oprowadzali uczestników Renata i Bronisław Siwkowie, zaś zorganizowaniem i oprowadzaniem spaceru w Łomnej Dolnej zajęła się Janina Procner.

Z biurem turystycznym „Ondraszek” odbyła się wycieczka do Krakowa, gdzie zwiedzono podziemne  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Starą Synagogę i fabrykę naczyń emailowanych Oskara Schindlera. Wycieczka została sfinansowana z Funduszu Zolzia. 

Komisja rewizyjna stwierdziła sprawność księgowości KNE prowadzonej przez Janinę Wałach. Niektórzy emeryci nadal wpłacają znaczki ogniskowym.
Opracowała Halina Pawera

© 2024 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.