Wydawnictwa

 

tu bylismy 2021

 

TU BYLIŚMY, TU JESTEŚMY …

Szkolnictwo polskie na Zaolziu w drugiej dekadzie XXI wieku

Wydało Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC
Czeski Cieszyn 2021

Zespół redakcyjny: Marek Grycz, Anna Werner, Marta Bocek, Barbara Kubiczek

 

 

 

 

 SPOTKANIA NAD OLZĄ 2

zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej dla uczniów drugiego stopnia szkoły podstawowej

Redakcja: Stanisław Folwarczny i Barbara Kubiczek
Wydawca: Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC
Czeski Cieszyn 2010

Zeszyt wydany ze wsparciem finansowym Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego RC w ramach Programu wspierania kształcenia w językach mniejszości narodowych oraz przy współpracy z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

 

Nepojmenovan 1

 

SPOTKANIA NAD OLZĄ 1

zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej dla uczniów klas 4. i 5.

Autorzy: Stanisław Folwarczny, Tomasz Śmiłowski, Barbara Głębicka-Janas, Halina Klimsza, Lidia Pawlas, Marta Kmeť
Wydawca: Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC Czeski Cieszyn 2004

Zeszyt wydany ze wsparciem finansowym Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego RC w ramach Programu wspierania kształcenia w językach mniejszości narodowych oraz przy współpracy z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

 

02

 

 

TU BYLIŚMY, TU JESTEŚMY …

Szkolnictwo polskie na Zaolziu w ostatniej dekadzie XX wieku
Wydało Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego RC oraz Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie w roku 2000

Zespół redakcyjny: Stanisław Folwarczny, Marian Nieboras, Lidia Pawlas, Małgorzata Rakowska, Henryka Żabińska, Piotr Żabiński

 

 

01

 

 

Z DZIEJÓW SZKOLNICTWA POLSKIEGO NA ZAOLZIU

Dr Józef Macura

 

Wydało Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej dzięki wsparciu finansowemu Kół Macierzy Szkolnej w RC, Miejscowych Kół PZKO, firm i instytucji oraz osób prywatnych z RepublIki Czeskiej
Czeski Cieszyn 1998

 

 

be3613ec47deb291a6df9fde0760

 

 

CUDOWNY CHLEB I INNE GODKI ŚLąSKIE 

Autor: Józef Ondrusz
Wydało Towarzystwo Nauczycieli Polskich w ramach programu Ministerstwa Kultury RC na rzecz rozwoju kultury mniejszości narodowych w RC w 1996 roku

 

 

 

 

 

© 2024 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.