Działalność Klubu Nauczycieli Emerytów

HISTORIA

Historia zaolziańskiego „ Kółka Nauczycieli Emerytów ” zaczyna się w marcu 1935 roku, kiedy kilku nauczycieli emerytów zaczęło się spotykać  w cieszyńskim hotelu „Polonia”. Podczas okupacji polskie szkolnictwo i polskie organizacje zostały rozwiązane, a wielu nauczycieli zginęło w obozach.

Przez długie lata polscy nauczyciele byli bez swojej organizacji. Pierwsi zaczęli organizować się w 1960 r.  nauczyciele emeryci, spotykając się w restauracji, w Parku Sikory. W marcu 1965 r.  ZG PZKO udostępnił emerytom lokal i pomógł finansowo. Od tego czasu datuje się systematyczna praca Kółka Nauczycieli Emerytów. Najważniejszym zadaniem było zebranie materiału do napisania historii polskiego szkolnictwa na Zaolziu. Zbierano podręczniki, plany nauczania, świadectwa,pieczątki, ich odbitki na dokumentach, statystyki szkolne, listy płac, nazwiska nuczycieli i dyrektorów, fotografie budynków...Nie była to praca łatwa, bo większość materiału została zniszczona podczas okupacji. Dziś materiały te znajdują się w archiwum Rady Polaków. Na bazie tych zbiorów powstała praca dr. Józefa Macury „ Z dzie jó ;w szkolnictwa polskiego na Zaolziu” .

Kiedy odrodziło się Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji,  Klub Nauczycieli Emerytów stał się w 1997 r. jego sekcją. Odtąd spotkania z okazji Dnia Nauczyciela i Zjazdy odbywają się wspólnie.

Klub Emerytów prowadzili prezesi: 

  • Jerzy Walek /1965-71/
  • Alfred Kocur /1971-81/
  • Adolf Szurman /1981-83/
  • Józef  Macura /1983-95/
  • Wanda Szarowska /1995-98/
  • Jadwiga Sperling /1998-2013/
  • Magdalena Schwarz /2013-2016/.

 

DZIAŁALNOŚĆ

Zarząd KNE organizuje dwa  razy w roku spotkania członkowskie – wiosenne i grudniowe, obecnie  odbywają się w Ośrodku Kultury „Strzelnica”. Członkowie  zarządu spotykają się każdy pierwszy czwartek miesiąca. Nie chcąc utracić kontaktu ze środowiskiem szkolnym,  na każde członkowskie spotkanie  zapraszają przedszkolaków, uczniów szkół  podstwowych, średnich i szkoły muzycznej – Skowronki, Wiolnki, Lipka, Tralalinki.... Na imprezach występował  też Chór Nauczycieli Polskich,  Kawiarenka Literacka chorzowskiego Słowaka, bandurzystki z Ukrainy  oraz liczni prelegenci z ciekawymi tematami.

Do najbardziej udanych imprez KNE należą wycieczki i spacery. Były  kilkudniowe wycieczki do Warszawy, Krakowa, Pragi, Brna,  Bratysławy, Katowic i nad Bałtyk.  Wspólnota Polska  zorganizowała  nauczycielom dwa wspaniałe „Królewskie wędrowania polonistyczne”. Wpamięci zostanie zwiedzanie Wrocławia i obejrzenie Panoramy Racławickiej, bazy hodowli głuszców w nadleśnictwie Wisła. Zaproszeni przez panią kosul Annę Olszewską gościli nauczyciele w Kosulacie RP w Ostrawie.

Spacery mają na celu zwiedzanie okolicznych miast i wsi oraz spotkania z nauczycielami i młodzieżą. Prowadzą  je miejscowi nauczyciele – emeryci. Zwiedziliśmy Wędrynię, Ligotkę Kameralną, Łomną, browar w Cieszynie i w Zywcu, miasto Czarnej Julki – Karwinę. Dwa spacery poświęcono  drewnianym kościołom po obu stronach Olzy. Spacery są też okazją do spotkań z wybitnymi osobistościami Zaolzia – Anielą Kupiec, Józefem Chmielem, Bronisławm Procnerem, Antonim Szpyrcem, poetką Ewą Furtek....Każdy spacer wzbogaca wiedzę uczestników z dziedziny historii, kultury i kulinariów Zaolzia.

Ciekawe i pożyteczne są kontakty i przyjaźń z Sekcją Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego z Cieszyna i Wisły. Delegacje obu organizacji spotykają się, jak na Zaolziu, tak za Olzą. W 2011 r. Zarząd Okręgowy Sląskiego Związku Nauczycieli Polskich przyznał KNE prestiżową nagrodę „ Ikar”. W 2015 r. na zaproszenie ZNP i Samorządowych Władz Miasta Cieszyna członkowie KNE uczestniczyli w gali z okazji jubileuszy ZNP, Sekcji Literackiej oraz konkursu poetyckiego „O Złozą Wieżę Pastowską”.

Częstym gościem na spotkaniach KNE są przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP. Zasłużeni członkowie  KNE są  zapraszani na spotkania w Konsulacie oraz odznaczani Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zarząd KNE stara się być na bieżąco w kontakcie ze wszystkimi swoimi członkami. Nie zapomina o tych, którzy nie mogą uczestniczyć we wspólnych spotkaniach, pamięta o jubileuszach i odwiedza chorych.

 

Najważniejsze wydarzenia  od roku 2016

Kwietniowe zebranie wyjazdowe zarządu w polskiej szkole  w Gnojniku - gdzie najpierw zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty na grobie Jana Kubisza, a następnie spotkali się z młodzieżą i zwiedzili szkołę.

Zasłużona działaczka Halina Niedoba  otrzymała z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy „Złoty Krzyż Zasługi”  za krzewienie kultury polskiej za granicami, zaś Irena Małysz została czwartą z kolei najaktywniejszą kobietą w województwie północnomorawskim.

Sierpniowe zebranie  zarządu odbyło się tradycyjnie u pp.Mattesów  w Tyrze.

Podczas  czerwcowej  wycieczki obejrzeliśmy zamek we Frydku, zakład miodowych pyszności „Marlenkę” oraz noszowicką fabrykę samochodów.

Jesienią podczas spotkania z kolegami z Wisły zwiedziliśmy Rezydencję Prezydenta RP, Skocznię im. Adama Małysza i zabytkową Chałupę Kawuloka.

Dwa spotkania członkowskie  na wiosnę i w grudniu.

Od  2017 r. prowadzi KNE dwunastoosobowy zarząd na czele z Martą Roszka.

Wiosenne spotkanie połączono z wyborami. Honorowym gościem był konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, delegacja Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP oraz przedstawicielka ZG PZKO  Anna Piszkiewicz.

Podczas majowego spaceru zwiedziliśmy szkołę,  przedszkole,  Muzeum Wiejskie i Dom PZKO w Gródku. Spacer zakończyliśmy pod skałą okrutnego rozbójnika Bełki.

Czerwcowe  zebranie zarządu odbyło się w  Wędryni. Z okazji niedożytych osiemdziesięciu lat długoletniego członka zarządu, Jana Musioła  złożyliśmy kwiaty i znicze na jego grobie. W wędryńskiej Izbie Panięci  Marta Roszka opowiedziała historię wsi,

W sierpniu zgodnie z tradycją zarząd obradował  rekreacyjnie –roboczo w Tyrze u pp. Mattesów.

© 2024 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.