Działalność KNE w roku 2018

Pod przewodnicwem Marty Roszka nadal działa dwunastoosobowy zarząd KNE.

W 2018 roku  odbyło się  10 zebrań zarządu w Centrum Pedagogicznym Cz. Cieszynie + jedno wyjazdowe u pp. Mattesów w Tyrze/ oraz dwa spotkania członkowskie.

Gośćmi spotkań członkowskich byli - konsul Janusz Bilski, konsul Maria Kowacs, przedstawiciel ZG PZKO, Kongresu Polaków, Centrum Pedagogicznego, ZNP Wisła i TNP  Cz.Cieszyn. Media reprezentowali Radio Ostrawa, Radio Katowice i Zwrot.

Zarząd nadal współpracuje z ZNP Wisła i Cieszyn.

Członkowie TNP i KNE na  uroczystości Dnia Nauczyciela wspólnie podziwiali występy Przemka Brannego i zespołu „Zorómbek”. Razem też bawili się na bowlingu.

Z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja i stulecia istnienia Rzeczypospolitej konsul w Ostrawie zaprosił delegację TNP i KNE. Zarząd wydelegował: Irenę Duda, Martę Mattes, Martę Roszka i Janinę Wałach.

Tegorocznych jubilatów: Olgę Kiedroń, Irenę Machej, Aleksandrę Miczek, Danutę Ondruch, Hildę Sliż, Zuzannę Szostok, Henrykę Matula i Eugenię Kazik odwiedziły delegacje zarządu. Irenę Małysz, długoletnią działaczkę zarządu, zaproszono na zebranie, aby jej podziękować i wspólnie świętować jubileusz. Zyczenia urodzinowe wysłano do 19. członków KNE.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów: Renaty Buława Wandy Filipek, Marii Haużwic, Ireny Machej, Heleny Polak, Bronisława Procnera, Jadwigi Sperling, Danieli Zaremba.

 W 2018 r. odbyły się dwa spacery. W Lesznej Dolnej przewodnikiem był Tadeusz Szkucik, który opowiedział ciekawą historię wioski leżącej w Czechach i w Polsce. Tam też przy ognisku odbyło się smażenie jajecznicy. Historyczne i nowoczene zabytki Bogumina zwiedziła grupa nauczycieli pod przewodnictwem Walerii Sładeczek.

 Z biurem turystycznym „Ondraszek” zwiedzono miasto i  kopalnie rud w Tarnowskich Górach. Wycieczka została sfinansowana z Funduszu Rozwoju Zaolzia.

 Komisja rewizyjna stwierdziła sprawność księgowości KNE prowadzonej przez Janinę Wałach. Funkcję łącznika KNE z TNP nadal pełni Irena Duda. Dokumenty KNE z Kongresu Polaków przeniesiono do Centum Pedagogicznego - Janina Procner i Magdalena Schwarz.

 Spotkanie wiosenne i choinkowe upiększały występy zespołu „Niezapominajki” z Suchej Hawierzowa oraz uczniowie Szkoły Artytycznej z Cz. Cieszyna.

Nadal niektórzy emeryci wpłacają znaczki ogniskowym.

 

Halina Pawera

© 2024 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.