Edukacyjne dla uczniów

Wyjazd dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych do Warszawy

TNP w RC przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przygotowało dla najlepszych absolwentów naszych szkół podstawowych wyjazd edukacyjny. Jest on nagrodą dla najlepszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za reprezentację naszych szkół w konkursach przedmiotowych, śpiewaczych, recytatorskich i sportowych.

© 2024 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.