Pragnę  państwa zaznajomić  z czteroletnią działalnością KNE  , chociaż w ostatnich dwu latach naszą działalność  ograniczyła pandemia coronawirusa.   A więc :

Nasza baza członkowska porusza się w granicach około 100 członków, z tego 2/3 są bezpośrednio ewidowanych w KNE, zaś 1/3 dotychczas w ogniskach. Dwunastoosobowy zarząd, został wybrany na spotkaniu wiosennym 6 kwietnia 2017 r. i w takim składzie pracuje do dnia dzisiejszego. Jesteśmy sekcją TNP. Pomiędzy TNP i KNE istnieje fukcja łącznika, którą bardzo odpowiedzialnie dotychczas wykonywała p. Irena Duda. Z powodów zdrowotnych już dalej nie będzie pełniła danej funkcji i tak z dniem dzisiejszym proponujemy do funkcji koordanatora p. Danutę Ryłko. Zarząd spotyka się regularnie, w CP, w pierwszy czwartek danego miesiąca. Nowy zarząd KNE zostanie wybrany na Spotkaniu przedświątecznym, 25 listopada br.

Nasza działalność  polega na :

  • organizowaniu wiosennych i przedświątecznych spotkań dla wszystkich członków zrzeszonych w KNE
  • organizowaniu wiosennych i jesiennych spacerów w celu poznania ciekawych miejsc i ludzi Śląska Cieszyńskiego
  • zwiedzaniu szkół i przedszkoli z pol. jęz. naucz. na naszym terenie, zaznaja-

mianiu się z aktualnym stanem szkół, z aktualnymi programami nauczania, jak

również z sukcesami i problemami naszego szkolnictwa mniejszościowego

  • organizowaniu jednodniowych wycieczek autokarowych do ciekawych miejsc, związanych z historią Polski
  • współpracujemy z nauczycielami emerytami członkami Związku Naucz. Polskich w Cieszynie i Wiśle, bierzemy udział w ich spotkaniach
  • współpracujemy z TNP w RC, bierzemy udział w imrezach TNP
  • odwiedzamy starszych i chorych członków  przebywających w Domach Opieki Społecznej, wysyłamy życzenia albo odwiedzamy Jubilatów w dniu ich święta
  • przesyłamy materiały informujące o naszej działalności  na strony internetowe Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC, podajemy informacje o imprezach  klubu na łamach prasy lokalnej – Głosu, Zwrotu
  • dla potomnych prowadzimy własną kronikę
  • wiele naszych członków  jest również aktywnymi członkami innych organizacji, chórów itp. według swoich upodobań i zainteresowań

Spotkania wiosenne i przedświąteczne                                                                      organizowane są zazwyczaj w okresie Świąt Wielkanocnych i Godowych

 Odbywają się w Ośrodku Kultury na Strzelnicy. Obecność naszych członków na tych spotkaniach porusza się w granicach około 60 %.  Spotkania te swoją obecnością  zaszczycają zacni goście ( przedstawiciele Konsulatu, Kongresu Polaków, ZG PZKO, TNP, CP, emeryci ZNP z Wisły i Cieszyna ).  Spotkania te urozmiciły swoim programem takie zespoły jak „Rozmarynek“  z Jabłonkowa, Skowronki z. Cz. Cieszyna, Niezapominajki, dzieci szkoły, przedszkoli i Szkoły Artystycznej z Czeskiego Cieszyna. Robimy wszelkie starania, żeby spotkania przebiegały w miłej, przyjemnej, serdecznej atmosferze.

        W  Spacerach wiosennych i jesiennych

poznajemy ciekawe zakątki Śląska Cieszyńskiego, jak również odwiedzamy niektóre placówki szkolne.  I tak naprz. zwiedziliśmy szkołę, przedszkole i Dom MK PZKO w Gródku i Łomnej Dolnej. W Łomnej zwiedziliśmy również  Ośrodek przyrodniczo edukacyjny URSUS.

Przyjemny spacer połączony ze smażenie jajecznicy odbył się w Domu PZKO w Lesznej Dolnej, gdzie pani prezes zaznajomiła nas z działalnością koła i historią Lesznej po czeskiej i polskiej stronie.. Do ciekawych wyjazdów należało zwiedzenie Bogumina, jego nowej i starej części, muzeum, kościoła a indywidualnie można było podziwiać meandry rzeki Odry.

Niemniej ciekawie było w Karwinie Raju, gdzie spacerkiem przez park zdrojowy doszliśmy do Domu PZKO, tam doszło do spotkania się z paniami Klubu Kobiet, następnie zwiedziliśmy kaplicę św. Anny i Stację Przyrodników umieszczoną w dawnej polskiej szkole. Przechadzka po mosteckich Szańcach, jak również odwiedziny w Góralskim Ośrodku Informacji Turystycznych i Domu PZKO tzw. Kasowym należała również do bardzo udanych. Ostatnie nasze kroki prowadziły do przebudowanego Archeoparku w Kocobędzu a następnie do Domu Rybnego.

          Wycieczki

W danym okresie odbyły się tylko dwie wycieczki, dalsze z powodu restrykcji covidowych nie mogły się uskutecznić. Trasa jednej z wycieczek prowadziła do Tarnowskich Gór, gdzie zwiedziliśmy kopalnię srebra, rynek, muzeum   i sztolnię Czarnego Pstrąga. W drugiej wycieczce, " Kraków trochę inaczej", zwiedziliśmy podziemia Sukienic, fabrykę Schindlera i żydowską dzielnicę Kazimierz. Na podstawie opracowanych projektów i pozytywnie ocenionych, jedna i druga wycieczka, były dofinansowane z Funduszu Rozwoju Zaolzia. 

 

  - Oprócz tego wzięliśmy udział w obchodach Dnia Nauczyciela organizowanego z ramienia TNP , spotkaniach integracyjnych w Gródku i Domu Polskim w Sibicy, w turniejach boulinga, jak rónież w spotkaniach z okazji Dnia Nauczyciela i przedświą- 

tecznych w Konsulacie.

Widzą Państwo, że i emeryci mogą być jeszcze aktywnymi i przydatnymi.

Spotykamy się dzisiaj, żeby została podsumowana i oceniona czteroletnia działalność, żeby został wybrany nowy zarząd TNP. Pragnę podziękować zarządowi TNP w imieniu członków KNE za pamięć podczas wręczania upominków z okzji 100 lecia TNP, jak również przyjęcia naszego wniosku na udzielenie Medalu Edukacji Narodowej dla naszej emerytowanej koleżanki. Zarządowi kończącemu swoją kadencję  należą się podziękowania za trud i poświęcenie podczas organizowania imprez. Nowemu zarządowi już teraz życzę dużo  werwy, pomysłów, sukcesów,  zadowolenia, satysfakcji, szczęścia i radości ze swej pracy, po prostu wszystkiego najlepszego.

 

           

© 2024 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.