Z okazji nowego roku szkolnego życzymy Państwu, aby szkoła była przyjaznym miejscem zdobywania wiedzy, odkrywania i rozwijania pasji oraz zainteresowań. Cieszymy się na współpracę i wspólną realizację nowych wyzwań edukacyjnych.

© 2021 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.