Pierwszy Kongres Szkół z Polskim Językiem Nauczania działający w obych systemach edukacyjnych odbył się w Toruniu. Oczywiście nie brakowało na spotkaniu naszych przestawicieli wraz z prezesem Krzysztofem Kosmalą. Polecamy artykuł z Głosu.

© 2021 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.